ספרות

"Zvi Triger, "Introducing the Political Family: A New Road Map for Critical Family Law

פורסם ב-Theoretical Inquiries in Law, כרך 13

מאמר זה מציע חשיבה מחודשת על דיני המשפחה ועל התיאוריה של דיני המשפחה לאור הסוגים הרבים של משפחות, ומבקש להפנות את תשומת הלב לפוליטיקה הסמויה שמאחורי "המשפחה" שבה עוסקים "דיני המשפחה".
בין היתר, המאמר מראה שמוסד המשפחה הגרעינית, שעליו מבוססים דיני המשפחה, לא היה המוסד היחיד ואף לא הנפוץ ביותר לאורך ההיסטוריה האנושית, והשימוש בו כדגם הבסיסי והראוי לדיני המשפחה פוגע בכל המשפחות שלא מעוצבות לפי הדגם הזה.

תחומים: שונות
שנת פרסום: 2012