ספרות

"Zvi Triger, "Fear of the Wandering Gay: some reflections on citizenship, nationalism and recognition in same-sex relationships

פורסם ב-International Journal of Law in Context, כרך 8

המאמר עוסק בפחד מ"ההומו הנודד" בתרבות המערב ובאופן שהוא מעצב את ההסדרים בנוגע לאזרחות ולזוגיות להט"בית.
נדונות בו מדיניות ההגירה של ישראל ושל ארצות הברית בכל הנוגע ללהט"בים – כיחידים וכזוגות, ונבחנת שאלת ההכרה בזוגיות הלהט"בית בהקשר של הגירה.

שנת פרסום: 2012