ספרות

"Zvi Triger, "The Child’s Worst Interests: Socio-legal Taboos on Same-Sex Parenting and Their Impact on Children’s Well-Being

פורסם ב-Israel Studies Review, כרך 28

המאמר עוסק במגבלות על הורות להט"בית בישראל וטוען שמגבלות אלו לא מיועדות להשיג את טובת הילד, אלא לעתים אף מחבלות בטובתם של ילדים.
הוא חושף את מושג "טובת הילד" כמושג פוליטי, המשמש במשפט הישראלי כדי להשיג מטרות שזרות במקרים רבים לטובתם של הילדים הספציפיים שעניינם עומד להכרעה.
המאמר סוקר את ההתנגדויות הנפוצות להורות להט"בית ומציג את התשובות המחקריות להן.

תחומים: שונות
שנת פרסום: 2013