ספרות

Yoav Dotan, "The Boundaries of Social Transformation through Litigation: Women's and LGBT Rights in Israel, 1970–2010"

פורסם ב-The Israel Law Review, כרך 48

המאמר בוחן את האפקטיביות של אסטרטגיית מאבק משפטית-ליטיגטיבית בהשוואה לאסטרטגיות מאבק חברתיות אחרות תוך השוואת המאבק של הלהט"בים מחד והנשים מאידך לשוויון בישראל בשנים 1970-2010.
הטענה העיקרית במאמר היא שקהיליית הלהט"ב הצליחה יותר במטרות העיקריות של קידום שיוויון בהשוואה לנשים משום שבניגוד לאחרונות המאבק של הלהט"בים לא התמקד רק באסטרטגיות משפטיות (כגון חקיקה והתדיינויות בבתימ"ש גבוהים) אלא כלל גם דרכי מאבק מקבילות כגון הפגנות, משמרות מחאה, חינוך, אמצעים כלכליים ועוד.
חלק ניכר מהמאמר מוקדש להצגת כלים מתודולוגיים המתמודדים עם השאלה איך בכלל ניתן להשוות את דפוסי המאבק של 2 הקבוצות.

שנת פרסום: 2015