פסיקה

835722/2 פלונית נ' אלמוני

הכרה בגבר כידוע-בציבור של אדם שהלך לעולמו ע"פ חוק הירושה

עובדות המקרה: מדובר בהליך בפני בית הדין הרבני האזורי חיפה, שעניינו התנגדות למתן צו-ירושה אחר מנוח ובקשה להעברת הדיון לביהמ"ש לענייני משפחה, שהוגשו ע"י מי שטוען כי היה הידוע בציבור של המנוח. המנוח נפטר כשהוא רווק, ללא ילדים, והותיר אחריו את אמו האלמנה, אשר הגישה לביה"ד בקשה למתן צו-ירושה על עזבון המנוח. אלמוני, הטוען שהיה בן זוגו של המנוח, הגיש התנגדות למתן צו הירושה וביקש להעביר את הדיון בהתנגדות לביהמ"ש לענייני משפחה. לטענתו, מתקיימים במנוח ובו כל התנאים המנויים בסעיף 55 לחוק הירושה, לפיהם ניתן להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" לעניין חוק הירושה.

ההכרעה המשפטית: בית-הדין על הסף את ההתנגדות למתן צו-ירושה, בפוסקו שסעיף 55 לחוק הירושה מוגבל ל"איש ואישה" ואינו מתייחס לבני זוג מאותו המין. באשר לבקשה להעברת הדיון לביהמ"ש לענייני משפחה, ביה"ד פסק כי כיוון שמדובר בבני-זוג בני אותו מין, אין מדובר ב"נוגע בדבר" אשר הסכמתו דרושה לביה"ד על מנת להסמיך את ביה"ד לדון בבקשה למתן צו-ירושה לפי סעיף 155 לחוק הירושה – ולכן, גם בלא הסכמת אלמוני מסורה לביה"ד הסמכות לדון בעניין ואין ממש בבקשה להעבירו לביהמ"ש לענייני משפחה.

תחומים: הכרה בזוגיות
שנת פרסום: 2011
קבצים: