פסיקה

7-2015HC החלטת בית הדין של ההסתדרות הרפואית בתלונה נגד ד"ר סודי נמיר

הודח מהלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית רופא שהתבטא בהומופוביות בפורום אינטרנטי של רופאי משפחה.

עובדות המקרה: באפריל 2015 הוגשה ללשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית תלונה בדבר התבטאות בלתי ראוייה, לכאורה, של חבר הלשכה ד"ר סודי נמיר, בפורום אינטרנטי של רופאי משפחה. נטען שד"ר נמיר התבטא כנגד הקהילה הלהטבי"ת בצורה פוגענית, מסיתה ושאינה הולמת רופא. נמיר, רופא משפחה בקופת חולים כללית, כתב בפורום בין-היתר: "אני מרחם ומתפלל על כל אלו החולים בגופם ובנפשם. מקווה ומצפה לחברה מתוקנת... סוטה זה סוטה זה סוטה, אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, זה סוטה. כל התועבה של אתמול נהייתה הנורמה של היום...".

הכרעת הדין: ביה"ד של ההסתדרות הרפואית קבע שד"ר נמיר הפר את כללי האתיקה הרפואית בשורה של נושאים. בהחלטה נכתב שהמידע הרפואי שעליו סמך הד"ר את דבריו אינו משקף את עמדת הקהילה הרפואית ביחס לטיפול בקהילת הלהט"ב בימינו. נקבע שהד"ר "הפגין חוסר כבוד וסובלנות כלפי עמיתיו למקצוע וכלפי חברי הקהילה הלהט"בית בכלל". ביה"ד ציין כי אין בהחלטה זו כדי לקבוע או לרמוז דבר באשר לאיכותו של נמיר כרופא וכמטפל, אך עם זאת, הרחקתו מהתפקיד בלשכה לאתיקה מתחייבת "כדי להבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים שרופא בישראל (קל וחומר - חבר בלשכה) מחויב לקוד התנהגות מסוים".

שנת פרסום: 2015