פסיקה

2109-13-1 פלוני נ' פלונית

אישה הדורשת להתגרש מבעלה משום שהוא מקיים יחסי מין עם גברים

עובדות המקרה: מדובר בהליך המתנהל לפני בית-הדין הרבני, ועניינו תביעת אישה לחייב את הבעל בגירושין, ומנגד תביעת הבעל לחייב את האישה בשלום בית. הצדדים נשואים חודשים אחדים. לטענת האישה, הבעל הצהיר בטרם הנישואין כי בעבר קיים יחסים הומוסקסואליים אך נרפא מכך וכי הוא מעוניין להקים משפחה במובן המקובל – אלא שלאחר הנישואין הוא המשיך באורח חייו הקודם. בעוד הבעל מבקש שלום בית וטוען כי הוא מוכן גם עתה להפסיק לקיים יחסים הומוסקסואליים (ולהירפא מ"מחלתו", כלשון טיעוני הבעל), הרי שהאישה טוענת כי מדובר באיסור חמור (משכב זכר) המצדיק מתן גט, ואף בסכנה ממש לשלמותה.

ההכרעה המשפטית: ביה"ד הרבני האזורי דחה על הסף את תביעת הבעל לשלום בית והוא חויב לתת גט לאשתו בהקדם האפשרי. ביה"ד קיבל את טיעוני האישה, ואף הדגיש כי מתן הגט מוצדק מפאת הסכנה שנשקפת לאישה שכן "ידוע כי חולי ה'איידס' קשור מאוד ל'מחלה' זו של הבעל וצדק רב יש בתביעתה שאינה רוצה לסכן את עצמה."

שנת פרסום: 1999
קבצים: