פסיקה

1951-03-17 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה

דחיית טענת המדינה לפיה בכדי לקבל צו הורות רטרואקטיבי יש להגיש את הבקשה לצו הורות בתוך 90 יום מהלידהץ

עובדות המקרה: בקשה לצו הורות על קטין 10 חודשים לאחר הלידה. המדינה התנגדה למתן הצו רטרואקטיבית למן מועד הלידה היות והבקשה לא הוגש בתוך 90 יום ממועד הלידה.

הכרעת הדין: בית המשפט דחה את עמדת המדינה לפיה כדי "לזכות" בצו הורות שתחולתו ממועד הלידה יש חובה להגיש את הבקשה למתן צו הורות בתוך 90 ימים ממועד הלידה. תחולת צו ההורות תהיה למן מועד הלידה גם כאשר הבקשה הוגשה 10 חודשים לאחר הלידה נוכח נימוקים סבירים שהעלו המבקשות ולאור העובדה שצו ההורות אינו מכונן מצב חדש אלא משקף עובדה קיימת לפיה בת הזוג של האם הביולוגית משמשת כהורה נוסף לקטין מרגע היוולדו. בהחלטתה, התבססה השופטת על פסק הדין בעניין סול (קישור למטה).

שנת פרסום: 2017
קבצים: