פסיקה

1566-04-16 נ.ר נ' א.ר (2017)

דחיית בקשתה של אם להעתקת מקום מגורי הקטינה למקום המרוחק ממגורי האב

עובדות המקרה: התובעת והנתבע התגרשו לאחר 5 שנות נישואין, במהלכה נולדה להם הקטינה נשוא התביעה. התובעת מבקשת לעבור לגור עם ביתה במקום המרוחק 80 ק"מ ממקום מגוריו של אבי הילדה, בגין יוקר המחיה במקום מגוריה הנוכחי ולאור רצונה לעבור למגורים בקרבת משפחתה של בת זוגה.

ההכרעה המשפטית: השופט מאמץ את המלצות העובדת הסוציאלית שנפגשה עם הקטינה, עם האם ועם בת זוגה. לדידה של העובדת הסוציאלית לאב ולקטינה מערכת יחסים טובה ומשמעותית והעתקת מקום המגורים עלולה לפגוע לרעה בקשר זה. הגדלת המרחק הפיסי תיפגע ולא תאפשר קיום פעילות משותפת של האב עם הקטינה כגון הגעתו של האב למסגרת החינוכית בימי ראשון בבוקר - וקיום מפגשים באמצע השבוע. באשר לסיבה המרכזית שמניעה את האם לעבור לפ' דווקא הקרבה לבני המשפחה של - בת זוגתה התרשמה העו"ס שמאחר שמדובר במערכת יחסים לא ארוכה אשר טרם נבחנה בפרספקטיבה של זמן ממושך עדיין לא ניתן לבסס עליה החלטה כה משמעותית כבענייננו שכן אם תתפרק תיפול התשתית למעבר.

שנת פרסום: 2017
קבצים: