ספרות

⁨טרנס*פורמציה ממשלתית - דו״ח הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל⁩

דו״ח ביניים של הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל בראשות דינה זילבר.

ביום 12.10.2020 הודיעו שר המשפטים, חה"כ אבי ניסנקורן, ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חה"כ איציק שמולי על הקמת הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל בראשות דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי), ומר אבי מוטולה, המשנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הצוות מונה במטרה לבחון את נקודות המפגש של האוכלוסייה הטרנסית עם השירותים הממשלתיים במדינת ישראל, ובהתאם להציע פתרונות ומענים הוליסטיים למכלול האתגרים איתם מתמודדים א.נשים על הקשת הטרנסית.
לצוות מונו נציגים ממשרדי הבריאות, המשפטים ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. הצוות הבינמשרדי הגיש לשרים דוח ביניים ביום 20.12.2020 והם אימצו את עיקרי ההמלצות.

דו"ח הצוות מחולק ל-5 פרקים:
1. פרק מבוא שמתאר את הרקע להקמת הצוות ואת תהליך עבודתו
2. פרק שמוקדש להיכרות עם האוכלוסייה הטרנסית, מאפייניה והיכרות עם נקודות ציון היסטוריות בדרכה
3. סקירה של המצב הנורמטיבי ביחס לזכויות טרנסים בארץ ובעולם, וכן הצגת נתונים על הפליה והדרת טרנסים בישראל נכון לשנת 2020
4. פרק ההמלצות, שכולל המלצות רוחביות לכלל משרדי הממשלה, וכן המלצות ממוקדות לפי המשרדים החברים בצוות
5. סיכום

שנת פרסום: 2020