פסיקה

ת"ק 709/09 בעניין יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ

פיצוי בגין שימוש ללא אישור בסרטון שבו מופיע התובע ואשר מציג אותו כמי שחווה קונפליקט ביחס לזהותו המינית ולדת

עובדות המקרה: התובע, פעיל בקהילה "ההומו-לסבית" (כלשון פסק-הדין), הצטלם לסרטון שיצרה הנתבעת כדי להעלות באתר שלה, אשר מציג אנשים שחווים קונפליקטים בתחומים שונים. הסרטון המדובר אמור היה לפנות "לבעלי קונפליקטים הומו-לסביים דתיים", כלשון פסק-הדין. לטענת התובע, הסרטון הופץ בצורה נרחבת לאתרים אחרים ונוספים, מבלי שהתבקשה או ניתנה הסכמתו לכך. התובע אף טוען שהוריו נחשפו לסרטון באופן שגרם לו לנזק.

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה. נדחו טענות הנתבעת כי התובע חתם על הסכם לעניין זכותה להפיץ את הסרטון בצורה חופשית – שכן לא עלה בידה להציג הסכם כאמור שנחתם על ידי התובע. ביהמ"ש העיר כי "אין חולק שמדובר בחומר שיש לו רגישות גבוהה מבחינה אישית ולכל אדם יש זכות להחליט מה מידת החשיפה שהוא מעוניין בה בנושאים שבצנעת הפרט." לפיכך התביעה התקבלה. לעניין גובה הפיצויים, ביהמ"ש קבע כי יש להביא בחשבון את העובדה שהתובע הסכים מראש לפרסום מוגבל (במסגרת האתר של הנתבעת) וכי "במסגרת פעילותו הציבורית הוא [ממילא] אינו שומר על אנונימיות" – ולכן גובה הפיצויים הועמד על 5,000 ₪.

שנת פרסום: 2009
קבצים: