פסיקה

ת"ק 33679-07-10 ליאור קויטני נ' יש תיירות

התובעים טוענים שהוסתרה מהם העובדה כי ההפלגה שהזמינו מיועדת לקהילה הגאה

עובדות המקרה: תביעה לפיצוי כספי בשל הטעיה שהטעתה הנתבעת את התובע ואשתו, כאשר לא חשפה בפני התובע, שהזמין ממנה הפלגה בספינה, כי מדובר בהפלגה המיועדת לקהילה הגאה, ואשר פורסמה באתרי אינטרנט של הקהילה. התובע גרם כי הדבר הסב לו סבל, ואשתו העידה כי "היה פשוט מזעזע" וכי הם "לא יכלו להיות בסיפון" שכן "זה פשוט הגעיל אותי."

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה חלקית. ביהמ"ש קבע כי במקרה זה קיימת התנגשות בין הזכות לשוויון (של בעלי נטייה מינית שונה) לבין רגשות הציבור. נקבע כי "ישנה ייחודיות מסוימת" הנובעת מכך שהאדם העולה על הספינה מסתמך על שירותי הנופש והבידור המסופקים לו בספינה – והוא אינו יכול לרדת ממנה ולמצוא לו תחליפים אם אינו מרוצה מהשירות. אף נקבע כי היה על הנתבעת ליידע את התובע בדבר ייעודו המקורי של השייט (ולא בדבר אפיונם של הנוסעים האחרים, קרי נטייתם המינית). נפסק פיצוי בגובה עלות ההפלגה, ונקבע ש"הפיצוי בא עקב הפרת ההסכם בין הצדדים ולא מעצם החשיפה לאנשי הקהילה – דבר שלא מזכה בפיצוי."

שנת פרסום: 2010
קבצים: