פסיקה

ת"פ 6959/88 מדינת ישראל נ' "חדשות" עיתון יומי ואח'

עיתון שבו פורסמה כתבה בנושא "יחסי מין הומוסקסואליים" הורשע במכירת חומר תועבה

עובדות המקרה: נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירה של מכירת חומר תועבה, לפי סעיף 214 לחוק העונשין. הנאשמת 1 היא הבעלים והמוציא לאור של עיתון יומי בשם "חדשות". הנאשם 2 היה עורך העיתון והנאשם 3 היה כתב העיתון בניו-יורק. על פי המפורט בכתב האישום, פורסמה בעיתון כתבה פרי עטו של הנאשם 3, שבה הובאו תיאורים מפורטים של קיום יחסי מין הומוסקסואליים, בצירוף תצלום. במהלך הדיון התביעה חזרה בה מהאישומים כלפי הנאשמים 1 ו-2, ומיקדה את טענותיה בנאשמת 1.

ההכרעה המשפטית: הנאשמת 1 הורשעה במכירת חומר תועבה. נקבע כי מטרתה של הכתבה נשוא ההליך הייתה "להדהים את הקורא על-ידי תיאור גס ו'ניבול' לשמו, הנכנסים להגדרת המונח 'תועבה', שמטרתו לעורר תאווה מינית גסה ועל ידי כך להשחית את המוסר." בית-המשפט אמנם העיר כי "אפשר שעל פי הנורמות המקובלות בחברה הישראלית יש מקום לדווח ... על התופעה שנזכרה בכתבה", אך הוסיף כי "לא הוכח ולא נטען כל צורך בפירוט מיני כה רב."

שנת פרסום: 1992
קבצים: