פסיקה

ת"פ 19263-02-11 מדינת ישראל נ' פלוני

גזר דין מקל לפלסטינאי שנכנס לישראל שלא כחוק וצו איסור פרסום על שמו בגין מערכת יחסים שקיים עם גבר ישראלי

עובדות המקרה: פלוני הינו פלסטינאי אשר נכנס לישראל שלא כדין ונכנס למערכת יחסים עם אלמוני, אזרח ישראלי.

הכרעת הדין: בית המשפט מכיר במורכבותה של הסיטואציה ומשית עונש קל בלבד על הנאשם במטרה שזה ינסה להסדיר את מעמדו בשימוש בערכאות מנהליות. במילותיו של בית המשפט: "לא ניתן לכחד, כי המקרה הזה הוא מקרה יוצא דופן, אנושי, נוגע ללב: הנה, גבר ישראלי.. סבא לנכדים... סיפר, בין היתר, כיצד לראשונה בחייו התאהב בגבר, הלוא הוא פלוני, הנאשם החובש היום את ספסל הנאשמים.". בגין אותה מורכבות הסכים בית המשפט להטיל צו איסור פרסום על שמותיהם של פלוני ואלמוני וכתב: "מצער הדבר, אולם גם בישראל של 2017 , כאשר עומד גבר על דוכן העדים ומצהיר על כך שהוא
הומוסקסואל, והתאהב בפלסטינאי, הרי שבעידן של האינטרנט, אני מקבל את גישתו לפיה יהא חשוף למה שהוא קורא, ובצדק, שיימינג."

שנת פרסום: 2017
קבצים: