פסיקה

ת"פ 10279/98 מדינת ישראל נ' גלית מזרחי ואח'

בקשה לדיון בדלתיים סגורות בהליך שעניינו סחיטה של המתלוננת תוך איומים לחשוף את "הרגליה המיניים"

עובדות המקרה: נגד הנאשמות הוגש כתב-אישום בגין עבירות של סחיטה באיומים, אשר כוונו כלפי המתלוננת, שהיא בתו של שופט ובדרנית ידועה. תוכן האיומים התייחס בעיקר לפרטים אינטימיים על הרגליה המיניים של המתלוננת. התביעה ביקשה לקיים דיון בדלתיים סגורות כדי שלא לחשוף את תוכן האיומים ואת הרגליה המיניים של המתלוננת.

ההכרעה המשפטית: נקבע שלנוכח חקיקתו של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ראוי לפרש בהרחבה את סעיף 68(ב)(5) לחוק בתי המשפט (שעניינו דיון בדלתיים סגורות לשם הגנה על מתלונן ונאשם בעבירות מין), כך שיכלול גם עבירה שלא מוגדרת כעבירת מין אך שיש לה רקע או נופך מיני – כגון סחיטה באיומים על רקע מיני. לסיכום, נקבע כי "החדירה לפרטיותה של המתלוננת היא קשה, הפגיעה באינטרס הציבורי הכפול של מניעת עבירות סחיטה ועידוד נסחטים מלהתלונן היא רבה, ומנגד, התועלת לציבור מתמצית רק בסיפוק היצר הרכילאי [...]. כיוון שכך, יש לסגור את הדלתיים."

שנת פרסום: 1998
קבצים: