פסיקה

תפ (ת"א) 59301-12-16 מח"ש נ' אביסדריס

שוטר הורשע בהטרדה מינית ובפגיעה בפרטיות, בעקבות הפצת סרטון חושפני של טרנסג'נדרית

עובדות המקרה: כנגד הנאשם, שוטר במקצועו, הוגש כתב אישום, המייחס לו עבירת הטרדה מינית והתנכלות וכן עבירת פגיעה בפרטיות. הנאשם ששירת במועד האירוע כשוטר תנועה, תיעד נהגת שעברה ניתוח לשינוי מין בלא ידיעת בני משפחתה, בעת מעצרה, בלי –
ידיעתה, ובתוך כך התמקד, בין היתר, במחשוף שבשמלתה ובחזה החשוף. הסרטון אף הגיעה לבני משפחתה.

הכרעת הדין: בית המשפט הרשיע את השוטר בפגיעה בפרטיות ובהטרדה מינית והתנכלות. אין לקבל את טענותיו של הנאשם לפיהן לא התרכז במיניותה אלא הקליט את הסרטון כחלק מנוהג משטרתי. הדברים הנראים בסרטון הם כה מובהקים עד כדי הפרכה מוחלטת וחד משמעית של גרסת הנאשם.
"העובדה שאדם שינה את מינו, נמצאת, בהתאם לכל מבחן אפשרי, במסגרת פרטים הנוגעים לליבת צנעת חייו האישיים". בנוסף, החוק להגנת הפרטיות אוסר על "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו". נקבע בהקשר זה כי יש להתייחס להגדרת מיניות במובנה הרחב. בין היתר, שאלה המיניות כוללת בגדרה אף את סוגיית הנטייה המינית. כלומר, האיסור כולל גם איסור על פרסום העלול להשפיל או לבזות אדם ביחס לנטייתו המינית. בנוסף, מתח בית המשפט ביקורת על עדי ההגנה, חבריו של הנאשם לצוות ושוטרים נוספים: "עדויות ההגנה מגמתיות, מתעלמות מעובדות חד משמעיות... דברים אלה מקבלים משנה חומרה, לנוכח זהות עדי ההגנה, אשר בית המשפט מבסס על עדותם, באופן יומיומי, ממצאים כנגד נאשמים."

שנת פרסום: 2017
קבצים: