פסיקה

ת"פ (השלום תל אביב-יפו) 1192/03 מדינת ישראל נ' רודני

כתב אישום בגין העלבת עובד ציבור בשל שימוש בכינוי "יא הומו"

עובדות המקרה: נגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של תקיפת שוטר, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור. על פי הנטען בכתב האישום, ביום 18.11.01, על רקע חשד כי הנאשמת חצתה את הכביש באור אדום, ביקש ממנה השוטר אילן זמיר כי תזדהה בפניו. הנאשמת מסרה לשוטר את מספר תעודת הזהות שלה בעל-פה ומשביקש ממנה את כתובתה, העליבה אותו הנאשמת בכך שאמרה לו: "תקפוץ לי, אתה יכול לתפוס אותי בסיבוב". לאחר שהסביר לה שאם לא תמסור פרטיה יאלץ לעכבה, העליבה אותו שוב הנאשמת בכך שאמרה לו: "תזוז מהדרך יא הומו, כושי מסריח, מכוער, זבל, בן זונה." בהמשך, כאשר הודיע המתלונן לנאשמת כי אם לא תתלווה אליו לניידת יעכב אותה, הפריעה למתלונן במילוי תפקידו, בכך שהחלה להתפרע ולנסות לברוח. עוד נטען כי בהמשך הנאשמת העליבה שוטר נוסף שהגיע למקום, ואף נטען כי תקפה את המתלונן בכך שהכתה באגרופה בלחיו השמאלית בשעה שהלה ניסה לעצור אותה.

ההכרעה המשפטית: הנאשמת הורשעה בעבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור, אולם זוכתה מעבירה של תקיפת שוטר. לעניין העלבת המתלונן, ביהמ"ש לא ראה מקום לפקפק בעדויותיהם של השוטרים וקבע כי "יש גם בסיס ראייתי איתן לקבוע, שהנאשמת התבטאה בלשון מעליבה ופוגענית כלפי השוטרים." לעניין העבירה של תקיפת שוטר, ביהמ"ש זיכה את הנאשמת כיוון שיסודות העבירה לא הוכחו מעל לכל ספק סביר: השוטרים הנוספים שהגיעו למקום לא התייחסו לתקיפה הנטענת בדוחותיהם או בעדויותיהם, והמתלונן ציין בעדותו בפני ביהמ"ש כי נפגע במצחו, וזאת בשונה מדוח הפעולה שבו ציין כי נפגע בלחיו השמאלית.

שנת פרסום: 2004
קבצים: