פסיקה

תפ"ח 44503-08-15 מדינת ישראל נ' שליסל (עציר) – 29/10/2015

נדחתה בקשת הסנגוריה הציבורית להפסיק לייצג את ישי שליסל, הנאשם ברצח שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים

עובדות המקרה: הסנגוריה הציבורית מבקשת לשחררה מייצוג הנאשם, משום שאינו משתף פעולה עם הסנגור הציבורי ואף הודיע באופן חד משמעי שאינו מוכן להיות מיוצג כלל. לטענת הסנגוריה הציבורית, בהיעדר שיתוף פעולה מצד הנאשם אין תועלת ואין אפשרות מעשית לייצוגו בידי סנגור ציבורי, והדבר עלול אף לפגוע בנאשם עצמו – שכן מדובר רק במראית עין של ייצוג.

הכרעת הדין: הבקשה לא התקבלה. נקבע כי אמנם הנאשם נחוש בדעתו לא לשתף פעולה עם סנגוריו, אבל הסיבה לכך אינה חוסר אמון בסנגוריה הציבורית או בסנגור מסוים כי אם בעמדה עקרונית לפיה ביהמ"ש אינו מוסמך לדון אותו, ולפיכך ממילא אין מקום שינהל את הגנתו בדרך זו או אחרת. יש לזכור שמדובר בנאשם שעומד נגדו כתב אישום בעבירת רצח ועבירות נוספות. קיימת חובה בדין שההליך יתנהל כשהוא מיוצג ע"י סנגור, וגם אם הוא אינו משתף פעולה, אין מקום לסברה שכפיית הייצוג תגרום לו נזק. יש בידי סנגור ציבורי לתרום להגנת הנאשם, בין בדרך של התנגדות לראיות בלתי קבילות, הצגת שאלות מתחייבות מחומר החקירה, ועוד. נקבעו מועדים לשמיעת ההוכחות במשפט.

להחלטות עוקבת, ראו:
תפ"ח 44503-08-15 מדינת ישראל נ' שליסל (עציר) – הכרעת דין
תפ"ח 44503-08-15 מדינת ישראל נ' שליסל (עציר) – גזר דין

להחלטות קודמות בעניין שליסל, ראו:
תפ"ח 44503-08-15 מדינת ישראל נ' שליסל (עציר) - 7/9/2015
מ"ת 44539-08-15 מ"י נ' שליסל (עציר) + כתב האישום - 24.08.2015
מ"י 59844-07-15 מדינת ישראל נ' שליסל – 20.08.2015
מ"י 59844-07-15 מדינת ישראל נ' שליסל - 11.08.2015

לפסקי הדין בעניין תקיפת שליסל במצעד הגאווה ב-2005 ראו:
ע"פ 2625/06 ישי שליסל נ' מדינת ישראל
פ"ח 843/05 מדינת ישראל נ' ישי שליסל

שנת פרסום: 2015