פסיקה

תמ״ש 2606-06-19 - פלוני ואח׳ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה ואחרים

ביהמ״ש העניק צו הורות פסיקתי לאם שאינה ביולוגית, תוך קביעה כי לצורך ההליך המבקשת תושבת הארץ וכי אין להפריד בין אזרחיות ישראליות השוהות בחו״ל לצורך שליחות לבין אלו השוהות בחו״ל לצרכי עבודה.

עובדות המקרה: המבקשות הינן זוג ישראליות הנשואות זו לזו עברו תהליכי הפריה בישראל והיגרו לאירלנד עת שהמבקשת 1 בהריון. השתיים נרשמו בהתאם לחוק המקומי בחו״ל בתעודת הלידה של הילוד כאימהותיו. למרות זאת, המדינה סירבה לרשום את בת הזוג של האם הביולוגית כהורה של הילוד, ובנות הזוג נדרשו להציג צו הורות פסיקתי. בנות הזוג הגישו לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בקשה למתן צו ההורות, אך המדינה התנגדה למתן הצו בטענה שבת הזוג אינה תושבת ישראל וזאת כנדרש בתנאים שנקבעו למתן צו הורות פסיקתי לפי המלצת צוות אשר מונה ע״י שר הרווחה ולבקשת היועץ המשפטי לממשלה, מאחר ושהתה בישראל 58 ימים פחות מהנדרש להגדרתה כתושבת - קריטריון אשר נקבע לפי עמדת המדינה בחוקים אחרים.

הכרעת הדין: בית המשפט קיבל את העתירה, קבע כי לצורך ההליך שתי המבקשות הינן תושבות ישראליות ועל כן אין סיבה ראויה לסרב לבקשת המבקשות להעניק צו הורות פסיקתי למבקשת 2. נקבע כי בהעדר הסדרה חקיקתית של הליך קבלת צו ההורות הפסיקתי, יש לפרש את המונח ״תושב״ פרשנות מהותית כאשר אין לשאוב את משמעות המושג מחוקים אחרים.

שנת פרסום: 2020