פסיקה

תמ"ש 63355-03-15 פלונים נ' היועץ המשפטי לממשלה

לאחר הליך פונדקאות חו"ל: צו הורות פסיקתי ללא תסקיר להורה הלא-ביולוגי

עובדות המקרה: התובעים הם בני זוג שנישאו בארה"ב, נרשמו כנשואים בישראל ומתגוררים בה יחד (אחד מהם אינו אזרח ישראל). אחרי כשנתיים נולדה לישראלי בת בהליך פונדקאות בתאילנד, ופחות משנה לאחר מכן נולדו לבן הזוג שלו תאומות בהליך זהה. הם פנו לבימ"ש בבקשה למתן צו-הורות פסיקתי שלפיו גם בן הזוג הישראלי יהיה רשום כהורה של התאומות. השניים ציינו כי הם מגדלים את 3 בנותיהם יחד, ההחלטה להביאן לעולם הייתה משותפת, ולתאומות יש קשר ביולוגי עם אחותן משום שכולן הופרו מאותה תורמת ביצית.
היועץ המשפטי לממשלה התנגד לבקשה, על סמך החלטת בג"ץ 566/11 דורון ממט-מגד נ' משרד הפנים; בג"ץ 6569/11 אילן טבק-אבירם נ' משרד הפנים - שלפיה לא ניתן לרשום הורות ולהעניק לקטין אזרחות ללא הוכחת קשר ביולוגי גנטי להורה הישראלי.

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה, ניתן פסק דין המצהיר על אבהות בן-הזוג ללא צורך בתסקיר. לא נמצא שיש בטענות היועץ המשפטי כדי להביא לדחיית התביעה של בני הזוג, משום שהמסגרת הנורמטיבית לדיון ממילא אינה שאלת רישום האזרחות. בפסק הדין נכתב שהתביעה היא למתן פס"ד הצהרתי על הורות, שבמקרה זה, נתינתו ע"י ביהמ"ש תשקף את המצב הקיים בפועל ויהא בה כדי להגשים את טובת הקטינות. הכרה משפטית באבהות כלפיי הקטינות תגרור עמה קיום זכויות וחובות הוריות כלפיהן.

ראו גם: דיווח מתוך Ynet (לחץ כאן).

שנת פרסום: 2015