פסיקה

תמ"ש 62466-02-18 ח' ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה של בנות זוג למתן צו הורות פסיקתי עוד בטרם הלידה

עובדות המקרה: בנות זוג מזה 7 שנים אשר נישאו ומנהלות משק בית משותף, החליטו להרחיב את התא המשפחתי ולהביא ילד לעולם באמצעות תרומת זרע. במהלך ההיריון, עתרו בנות הזוג לביהמ"ש בבקשה למתן צו הורות פסיקתי כך שמיד עם לידת התינוק יכנס הצו לתוקף, והאם שאינה האם הביולוגית תוכל להירשם בבית החולים כהורה.

הכרעת הדין:
השופט שמואל בר יוסף דחה את הבקשה. השופט ציין שצו הורות פיסקתי ניתן רק לאחר שביהמ"ש נוכח שמתן הצו עולה בקנה אחד עם טובת הקטין הספציפי מושא הצו. אולם, לדידו אין כל דרך לבחון את טובתו של הקטין אלא לאחר שבא לעולם. השופט הוסיף שדבריו אלו יפים גם לגבי זוגות הטרוסקסואליים, והטענה בדבר אפליה בנוגע לאפשרות להירשם בבית החולים כהורים, הינה עניין לערכאה הדנה בעניינים מנהליים. השופט ציין בגדר למעלה מן הצורך שגם אילו סבר שניתן לתת צו הורות פסיקתי לגבי עובר, המקרה דנן אינו נמנה על המקרים החריגים בהם ראוי לתיתו ללא תסקיר. זאת לאור העבודה שהמבקשות הציגו חוזה שכירות משותף רק משנת 2014 ובאו בברית הנישואין לפני כשנה בלבד.

שנת פרסום: 2018