פסיקה

תמש 60532-09-16 ויצמן נ' ויצמן

לקשרי אחאות משקל מכריע בקביעת הסדרי משמורת

עובדות: בנות הזוג חיו בתא משפחתי וקיבלו החלטה להביא את שני הקטינים לעולם. בעוד הקטין האחד נולד בתוך תקופת החיים המשותפים (ובעייינו הוצא צו אימוץ), הקטין האחר נולד מספר שבועות לאחר פרידת הצדדים והוא מעולם לא פגש את בת הזוג. השאלה בפני בית המשפט היא כיצד להכריע בהסדרי המשמורת: על אחיו הסכימו האמהות על זמני שהות כמעט שוויוניים - מה הדין בעניין הילד שלא הכיר כלל את בת הזוג?

הכרעת הדין: הבסיס להכרעה הוא עקרון טובת הילד - ובמקרה זה יש לתת לשיקול של קשר האחאות שלו עם אחיו משקל יתר. השופטת קבעה כי "יש להמשיך את "הסיפור המשפחתי" שהחלו הצדדים יחדיו, כמשפחה טרם פירוקה, וזאת לטובת שני הקטינים". בית המשפט ביקש שלא להכריע בשאלת הגדרת מעמדה של בת הזוג שלא ילדה את הקטין כלפיו, כיוון שסוגיה זו לא נדרשה, לטעמו, להכרעה בשלב זה.

שנת פרסום: 2017
קבצים: