פסיקה

תמ"ש 60320-07 צ ואח' נ' פרקליטות מחוז המרכז

אישה שבאמצעות ביצית מופרית שלה בת-זוגה הביאה לעולם ילד, מבקשת להירשם כאימו בלי לאמצו

עובדות המקרה: ת' ונ' הן בנות-זוג. בשנת 2007 ילדה נ' את הקטין, בעקבות פרוצדורה רפואית (שאושרה ע"י היועמ"ש), הכוללת שאיבת ביצית של ת', הפריית הביצית בזרע מתורם אנונימי, והשתלת הביצית המופרית ברחמה של נ'.
הקטין נרשם במרשם האוכלוסין כבנה של האם היולדת – נ'. כעת ת' מבקשת לרשום גם אותה כאימו של הקטין, מבלי לנקוט בהליך אימוץ.

ההכרעה המשפטית: הבקשה התקבלה, בכפוף לחוות-דעת של פקידת הסעד לחוק האימוץ. ביהמ"ש פסק כי יש להכיר בת' כאימו של הקטין, אולם לא באופן אוטומטי. נקבע כי יש לשאוב השראה לעניין זה מחוק הסכמים לנשיאת עוברים, באופן שיוגש תסקיר דומה לתסקיר התומך בבקשה למתן צו-הורות, ובמסגרתו תחווה פקידת הסעד את עמדתה לעניין טובת הילד.

שנת פרסום: 2012
קבצים: