פסיקה

תמ"ש 55706-06-17 פלונית ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט לענייני משפחה העניק לבנות זוג צווי הורות רטרואקטיביים אשר הכירו בכל אחת מבנות הזוג כהורה של בנה הביולוגי של בת הזוג השנייה, כאשר הקטינים היו בני 3.5 שנים ושנה.

עבודות המקרה: בנות זוג אשר מנהלות משק בית משותף הגישו בקשה להכרה בכל אחת מהן כהורה של בנה הביולוגי של בת הזוג השנייה באופן רטרואקטיבי מיום הלידה. בנות הזוג הביאו לעולם את הקטינים בהחלטה משותפת, אולם במועד הגשת הבקשה הקטינים היו בני 3.5 שנים ושנה, ובהתאם למדיניות היועמ"ש לא ניתן להכיר בהורות רטרואקטיבית כאשר הבקשה הוגשה לאחר 90 יום מרגע הלידה.

הכרעת הדין:
השופטת גרינוולד-רנד קיבלה את הבקשה והעניקה צווי הורות רטרואקטיביים מיום הלידה. השופטת ציינה כי המדיניות של היועמ"ש לפיה על מנת שתוכר ההורות באופן רטרואקטיבי יש להגיש את הבקשה למתן צו הורות פסיקתי תוך 90 ימים מרגע לידת הקטין, איננה כובלת את ידו של ביהמ"ש לסטות ממנה, בהתאם לשיקול דעתו הרחב. השופטת הוסיפה שלא יגרם כל נזק ממתן צווים שיחולו למפרע מעת הלידה, אולם לדידה בהחלת הצווים מעתה ואילך ולא באופן רטרואקטיבי יש כדי לגרום נזק לקטינים. השופטת ציינה שבפסק הדין בעניין סול נקבע שטובת הקטין והתא המשפחתי היא להקדים את מועד חלותו של צו ההורות לעת הלידה, ולכן לביהמ"ש סמכות רחבה להקדימו. השופטת קבעה שצו הורות פיסיקתי הוא דקלרטיבי ולא קונסטיטוטיבי. בנוסף, השופטת ציינה שהשוני בין משפחות הנמנות על קהילת הלהט"ב לבין משפחות הטרוסקסואליות אינו "שוני רלוונטי" המקים עילה צודקת להפעלת נהלים שונים כלפי כל אחת מהן.