פסיקה

תמ"ש 50/97 פלוניות נ' היועמ"ש – משרד העבודה והרווחה

זוג נשים שהביאו לעולם 3 ילדים מבקשות, כל אחת, אפוטרופסות על ילדי רעותה

עובדות המקרה: המבקשות פונות מכוח סעיף 28 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בבקשה למנות כל אחת מהן כאפוטרופא נוספת לילדים של רעותה. המבקשות מנהלות חיים משותפים ומקיימות בית משותף מאז 1989, והן חתמו על הסכם לחיים משותפים שבו הצהירו על רצונן לחיות יחד ולחלוק את כל רכושן. הן מנהלות את כל ענייניהן הכספיים יחד, לרבות חשבונות בנק משותפים. כל אחת מהמבקשות שינתה את שם משפחתה והוסיפה את שם המשפחה של רעותה לשמה. במסגרת חייהן המשותפים, המבקשות הביאו שלושה ילדים לעולם באמצעות תרומת זרע אנונימית. שלושת הקטינים נמצאים למן לידתם במשמרת המשותפת של המבקשות. בהסכם לחיים משותפים אשר נכרת ביניהן, התחייבה כל אחת מהמבקשות כלפי הילדים – לרבות אחריות משותפת למזונותיהם עד הגיעם לגיל 21. על רקע זה, המבקשות טוענות כי טובתם של הקטינים מחייבת "ליתן עיגון משפטי ליחסים הקיימים בפועל כיום", באמצעות מינוי כל אחת מהמבקשות כאפוטרופא נוספת על הילדים של רעותה.

ההכרעה המשפטית: כל אחת מהמבקשות מונתה כאפוטרופא נוספת על הילדים של רעותה. התסקיר שהוגש לבית-המשפט העלה כי משפחתן של המבקשות מתנהלת כ"משפחה נורמטיבית לכל דבר", לילדים קשר קרוב לכל אחת מהמבקשות, וכי שתיהן יחד מספקות את צרכיהם הפיזיים והרגשיים של הקטינים. עוד צוין כי מאחר שהקטינים נולדו מתרומת זרע אנונימית, לא קיימת ממילא דמות אב לקטינים – ועובדה זו הופכת את האם "השנייה" לדמות הקרובה ביותר והמתאימה לאפוטרופסות.

בקשתן הנוספת של השתיים למתן צווי-אימוץ נותרה תלויה ועומדת נכון למתן פסק-דין זה.

*לפסקי דין בהמשך לפרשה זו, ראו:
תמ"ש (ת"א) 49/97 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה
ע"מ 10/99 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה
ע"א 10280/01 טל ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה

שנת פרסום: 1999
קבצים: