פסיקה

תמ"ש 50794-01-14 פלוני ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

הליך פונדקאות בחו"ל: אין צורך בעריכת תסקיר סעד כתנאי להוצאת צו הורות.

עובדות המקרה: זוג התובעים הם בגירים המנהלים חיים משותפים מזה 8 שנים, גרים יחד, ושחתמו על הסכם חיים משותפים ביניהם. כדי להרחיב את התא המשפחתי, הם חתמו על הסכם עם פונדקאית אזרחית ארה"ב, שהסכימה לשאת שם את ההיריון עבורם. ביציות שנשאבו מתורמת אנונימית הופרו בזרעם של שניהם, במטרה ליצור 2 עוברים, אך ברחמה נקלט אחד בלבד, ונולדה תינוקת. בהתאם לבדיקה, ניתן פס"ד לפיו התובע 2 הוא אביה. השניים הגישו תביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו התובע 1 גם הוא אביה של הקטינה, כאשר לטענתם, אין מקום להוראה (אוטומטית) על מתן תסקיר סעד.

הכרעת הדין: הבקשה התקבלה וניתן צו הורות ללא תסקיר. בפסק הדין נכתב כי במסגרת הליך פונדקאות בחו"ל, אין חובה להורות על קבלת תסקיר סעד כתנאי למתן צו-הורות פסיקתי, והעניין נתון לשיקול דעת השופט בהתאם לנסיבות. אין חיקוק הקובע מפורשות את החובה בקבלת תסקיר טרם מתן צו ההורות בהליכי פונדקאות בחו"ל, ולכן כי אין לכפות על התובעים את תנאי חוק הפונדקאות (הקובע שבטרם מתן צו ההורות חובה על ביהמ"ש להזמין תסקיר). קבלת התסקיר אינה נחוצה באופן אוטומטי, בין היתר, מפני שבהליכי פונדקאות בחו"ל, הקטין מגיע לישראל לאחר שנבדק הסכם הפונדקאות ויש חוות דעת שהקטין הינו ילדם של ההורים המיועדים, ובד"כ אף ניתן פס"ד במדינה זרה אודות קשרי ההורות של הקטין – ובלבד שישנן ראיות אחרות המצדיקות את הצו. במקרה זה, התובעים הוכיחו והצביעו על ראיות כאלה המצדיקות מתן צו הורות ללא קבלת תסקיר. עקרון העל: יש לשקול בכל תביעה את טובתו הקונקרטית של אותו קטין.

שנת פרסום: 2014
קבצים: