פסיקה

תמ"ש 45240-02-22‏ ‏ פלוני נ' פרקליטות מחוז תל אביב

ביהמ"ש למשפחה קבע כי בת לזוג בני אותו המין זכאית לדעת מי אביה הביולוגי

עובדות המקרה: המבקשים הם זוג ולהם שני ילדים שנולדו באמצעות הליך פונדקאות. בתם הצעירה, הקטינה נשוא התביעה, נולדה בחוץ לארץ. המבקשים עתרו לביצוע בדיקה גנטית בישראל שתאשר מי מהם הוא האב הגנטי, וכן לרישום שניהם כאבות של הקטינה. המדינה הסכימה שתבוצע בדיקה גנטית בחוץ לארץ, אך סירבה לאשר שהבדיקה תבוצע בישראל, שכן לא הוצגה הסכמת הפונדקאית להעברת הבת מהמדינה בה נולדה למדינת ישראל. כמו כן ביקשו המבקשים שהבדיקה שתבוצע תהיה "עיוורת", כלומר תקבע כי אחד מהם הוא האב הגנטי מבלי שייחשף מי הוא מביניהם.

דיון והכרעה: אשר לסוגיית ביצוע הבדיקה בישראל, בית המשפט לא קיבל את עמדת המדינה. הקטינה נמצאת בארץ, במשמורת המבקשים, המגדלים אותה כבתם. יש אפשרות שאחד מהמבקשים הוא האב הגנטי, וטובתה של הקטינה דורשת לברר זאת בהקדם על מנת שתדע מי הוריה ועל מנת שתוכל לממש את זכויותיה- אזרחות ישראלית, מזונות וכל חובות ההורה כלפי ילדו. המדינה לא מתנגדת לעצם ביצוע הבדיקה אלא רק קובעת שיש לבצעה בנוהל חו"ל, תהליך ארוך ומסובך יותר שאין הצדקה לחייב בו את המבקשים. הפונדקאית הסכימה לביצוע הבדיקה, ואין משנה אם הבדיקה תבוצע בישראל או במדינה בה נולדה הקטינה. אשר לסוגיית הבדיקה ה"עיוורת", בית המשפט לא הסכים לבקשה, ופסק כי זכותה וטובתה של הילדה לדעת מי הוריה, מה הקשר שלה עם כל אחד מהם ולמי מהם יש לה קשר גנטי.

שנת פרסום: 2022