פסיקה

תמ"ש 4355-08-13 א' ואח' נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים – תל אביב

קבלת הטענה שלפיה אין צורך בתסקיר לצורך מתן צו-הורות לאב הלא-גנטי של קטין שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל

עובדות המקרה: התובעים הם בני-זוג מאותו מין אשר פנו להליך פונדקאות בחו"ל, שבמסגרתו נולדה בתם הקטינה. התובע 2 הוא האב הגנטי של הקטינה, ולכן אין חולק שהוא זכאי להירשם כאביה. כמו כן, מוסכם שהתובע 1 (האב הלא-גנטי) אף הוא זכאי להירשם כאביה של הילודה, על דרך פסק דין הצהרתי. ואולם לעמדת המדינה, צו הורות פסיקתי כרוך – בבחינת "מעשה אוטומטי" – בהגשת תסקיר מטעם השירות למען הילד. התובעים מתנגדים להזמנת כל תסקיר.

ההכרעה המשפטית: בית-המשפט קיבל את התביעה, וקבע שאין צורך בתסקיר לשם רישומו של האב הלא-גנטי כאביה של הילודה. בנסיבות העניין, נקבע שדי בחומר הראיות כדי לתת לתובע 1 (המקיים תא משפחתי עם התובע 2 – האב הביולגי), צו הורות ללא צורך בתסקיר.

שנת פרסום: 2014
קבצים: