פסיקה

תמ"ש 38758-10-16 פלונית ואח' נ' היועמ"ש

מתן צו הורות פסיקתי עם תחולה רטרואקטיבית למועד לידתה של הקטינה

עובדות: לאחר שהוציאה האם צו הורות פסיקתי על הקטינה, הוגשה לבית המשפט בקשה שיקבע כי תחולתו של צו ההורות ממועד לידת הקטינה (ולא ממועד נתינתו).

הכרעת הדין: ההורות הינן ידועות בציבור, קיבלו החלטה משותפת להרחבת המשפחה, שינו את שם משפחתן לשם משותף - כל אלו מצדיקים קביעת חלותו של צו ההורות הפסיקתי ממועד לידת הקטינה - בהתאם לפסק הדין המנחה של בית המשפט המחוזי (תמ"ש 60269-01-17). במקרה זה, אין בכך שהבקשה הוגשה חמש שנים לאחר הולדת הקטינה כדי לשנות את ההחלטה.

שנת פרסום: 2017
קבצים: