פסיקה

תמ"ש 35845-10-16 פלוני ואח' נ' היועמ"ש במשרד העבודה והרווחה

בית המשפט לא יעתר לבקשת צו הורות פסיקתי מהורה שאינו אזרח או תושב ישראל.

עובדות המקרה: בני הזוג, האחד אזרח ישראלי והשני אזרח מדינה זרה, הביאו לעולם קטינה בהליך פונדקאות. ההורה הביולוגי של הקטינה הינו אזרח ישראל ונקבע כהורה הקטינה בפסק דין אחר. בני הזוג פנו לבית המשפט במטרה לקבל צו הורות פסיקי עבור ההורה שאינו אזרח ישראל, זאת לאחר שהדגישו שהיו שותפים שווים ומלאים להליך הפונדקאות, בחרו יחדיו את האם הפונדקאית ואת תורמת הביציות וחוו יחדיו את כל שלבי ההיריון, זה לצד זה.

הכרעת הדין: אין להיעתר לבקשה למתן צו הורות פסיקתי, בנסיבות בהן אחד מהמבקשים אינו אזרח ישראלי או תושב של קבע בישראל. הסיבה אותה מביא בית המשפט היא החשש לטובת הקטינה, במצב בו לא יוסדר מעמדו של בן הזוג הזר בישראל ו/או יחסי בני הזוג יעלו על שרטון. יש למנוע פיצול מעמד בין קטינים לבין אחד מהוריהם, שכן ככל שבני הזוג ייפרדו בטרם יוסדר המעמד של בן הזוג הזר הדבר עלול ליצור מחלוקות ופיצול בין הקטינים, להם מעמד בישראל, לבין ההורה, שאין לו מעמד בישראל ולגרור קונפליקט מיותר בשאלה האם הקטינים ילכו אחר האב הישראלי או אחר האב הזר. השופטת ביקשה להדגיש כי אין בהחלטתה " להטיל דופי בזוגיות של המבקשים או בכך שפעלו יחדיו במשותף ובאופן שוויוני להרות את הקטינה ולגדלה ואינני פוסקת דבר לעניין זה".

שנת פרסום: 2017
קבצים: