פסיקה

תמ"ש 28398-10-12 שלומית שורש נ' קרן שורש

יש לראות בילדות שנולדו מאותו תורם זרע כאחיות, ולאפשר את המשך הקשר ביניהן גם אחרי הפרידה בין אימהותיהן.

עובדות המקרה: בנות הזוג היו בזוגיות במשך שש שנים, חיו ביחד בדירה שנרכשה על ידן בתל אביב ושינו את שם משתפחתן לשם משפחה משותף. במהלך הזוגיות, הרו שתי בנות הזוג מתרומות זרע של אותו התורם וכל אחת מהן ילדה בת.
כשלוש שנים לאחר הלידה, נפרדו בנות הזוג ואחת מהן עזבה עם בתה הביולוגית את הבית וניתקה קשר. בעקבות הפרידה עלו מספר תביעות, וביניהן בקשתה של בת הזוג להכיר בה כאם בתה של הנתבעת או כאפוטרופוסית חוקית שלה. בנוסף, היא ביקשה לאפשר את הקשר בין בתה הביולוגית לבתה של הנתבעת, שלטענתה גדלו כאחיות.

הכרעת הדין: בית המשפט לענייני משפחה קבע כי בין הקטינות נוצר קשר עצמאי ונפרד של אחיות. בין היתר, נקבע כי הקשר הגנטי ביניהן, העובדה שנולדו כחלק מתכנון משפחתי משותף ועד היום נושאות את אותו שם משפחה, וכן העובדה שצדדים שלישיים כמו המשפחה המורחבת וגן הילדים ראו בהן כאחיות, ואפילו תאומות ממש - כל אלו מובילים לקביעה כי קיים ביניהן קשר של אחיות, וכי יש להמשיך לקיים מפגשים שבועיים ביניהן. ביחס לתביעת בת הזוג להכיר בה כאם ילד בת הזוג האחרת - נקבע כי המשך הקשר לא ישרת את טובת הקטינה. זאת, בין היתר לאור העובדה כי התובעת לא הוכיחה זכות כלשהי להורות או אפוטרופסות וכן לא התמודדה עם העובדה שקשר ההורות מעולם לא הוסדר ברמה המשפטית.

שנת פרסום: 2016
קבצים: