פסיקה

תמ"ש 26748-12-16 פ' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה להסרת שמה של אם פונדקאית כאמו של קטין אשר נולד במסגרת הליך פונדקאות לאב יחידני ברוסיה.

עובדות המקרה: המבקש, אב יחידני, הביא ילד לעולם במסגרת הליך פונדקאות ברוסיה. אולם, בתעודת הלידה של הקטין אשר הונפקה במדינה זו, נרשמה האם הפונדקאית כאמו של הקטין. האב והאם הפונדקאית הגישו בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בישראל, למתן פסק דין הצהרתי אשר יקבע כי האם הפונדקאית אינה אימו של הקטין.

הכרעת הדין: הושפטת אסתר ז'יטניצקי רקובר דחתה את הבקשה. השופטת קבעה כי בין האם הפונדקאית לבין הקטין מתקיימת זיקה פיזיולוגית מכוח העובדה כי האחרונה נשאה את היריון הקטין. לכן, נפסק כי אין מקום למחיקת שמה של הפונדקאית כאם הקטין, רק מכוח ההסכמה שהושגה בינה לבין האב. השופטת הוסיפה כי גבר יחדיני אשר מבצע הליך פונדקאות ברוסיה נדרש לקיים הליך משפטי אשר יכשיר בצורה מסודרת את היותו הורה יחידני לקטין, וכי הליך זה נדרש לצורך ניתוק הקטין מהאם הנושאת שילדה אותו. אולם, במקרה דנן, האב לא נקט בהליך כאמור. אי לכך, השופטת החליטה שאין לתת יד לעקיפת ההליכים המשפטיים שהיה על האב לקיימם ברוסיה. זאת למרות שבהתאם לחוות הדעת המשפטית שהוגשה בתיק, סיכויי ההצלחה של הליך מסוג זה ברוסיה כיום, הינם נמוכים. השופטת ציינה כי בדין הישראלי אין מקור חוקי לביטול הורות של הורה, אלא בדרך של חוק האימוץ אשר תנאיו לא מתקיימים במקרה הנדון, בהעדר בן או בת זוג שיאמץ את הקטין תחת האם הפונדקאית.

שנת פרסום: 2019