פסיקה

תמ"ש 25461-02-19 פלונית ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בית המשפט לענייני משפחה העניק צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי ממועד הלידה לבנות זוג, חרף התנגדות היועמ"ש ולמרות שבנות הזוג התגוררו יחד שבעה חודשים בלבד טרם הוריית הקטינה

עובדות המקרה: בנות זוג אשר מנהלות קשר רומנטי מזה כשנתיים וחצי, הביאו לעולם תינוקת בהחלטה משותפת באמצעות תרומת זרע. בנות הזוג הגישו בקשה למתן לצו הורות פסיקתי אשר יכיר בהורתה של בת הזוג שאינה האם הביולוגית כלפי קטינה. אולם, היועמ"ש התנגד לבקשה בטענה שבנות הזוג התגוררו יחד שבעה חודשים בלבד טרם הוריית הקטינה, כאשר ע"פ דרישות היועמ"ש לשם מתן צו הורות פיסקתי נדרשים מגורים משותפים במשך תשעה חודשים טרם מועד הכניסה להריון. בנוסף, היועמ"ש התנגד לבקשה מהסיבה שבנות הזוג לא הציגו אסמכתה להוכחת פנייה משותפת לבנק הזרע.

הכרעת הדין: השופטת בן-דב ג'וליאן קיבלה את התביעה והורותה על מתן צו הורות פיסקתי מרגע הלידה. השופטת קבעה כי אין בעובדה שהמבקשות התגוררו יחד כשבעה חודשים בלבד לפני הוריית הקטינה כדי לשלול את האפשרות למתן צו הורות פיסקתי בנסיבות העניין. השופטת הוסיפה כי היא שוכנעה שהמבקשות פנו יחד לבנק הזרע ועברו את כל ההליך זו לצד זו, אע"פ שהתיק בבנק הזרע נפתח ע"ש האם הביולוגית בלבד.

שנת פרסום: 2019