פסיקה

תמ"ש 19546-11-18 פלונית ואח' נ' היועץ משפטי לממשלה

ביהמ"ש לענייני משפחה העניק צו להכרה בהורותה של האם הלא הביולוגית על ביתה של בת זוגתה, כבר במהלך ההיריון, אשר יכנס לתוקף מרגע הלידה.

עבודות המקרה: בנות זוג נשואות אשר קיבלו החלטה משותפת להרחיב את התא המשפחתי ולהביא לעולם ילדים באמצעות תרומת זרע, הגישו, לאחר שאחת מהן הרתה, בקשה למתן צו הורות פסיקתי אשר יכיר בבת הזוג השנייה כאמא לתינוקת שתיוולד, מרגע הלידה.

הכרעת הדין: השופטת נאוה גדיש קיבלה את הבקשה. השופטת קבעה שאם לא יינתן צו אשר יכיר בהורותה של בת הזוג שאינה האם הביולוגית מרגע הלידה, הדבר יעמיד את המבקשות בפני קושי שלא ניתן יהיה להתגבר עליו, שכן תמנע מהן האפשרות להירשם בביה"ח כשתי אימהות של התינוקת, והן יאלצו לנהל הליך בעניין מתן צו הורות ומועד תחולתו. אי לכך, השופטת נעתרה לבקשה, קבעה שהצו יכנס לתוקף לאחר הלידה ובסמוך לה, ויירשם בו כי הוא בתוקף מיום הלידה.

שנת פרסום: 2019