פסיקה

תמ"ש 19291-12-15 פלוניות ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

ניתן צו הורות פסיקתי ללא תסקיר לאם הלא-ביולוגית שזוגתה הרתה באמצעות תרומת זרע.

עובדות המקרה: תביעה למתן צו הורות פסיקתי או פסק דין הצהרתי, ללא עריכת תסקיר, אשר ייקבע כי התובעת 2 הנה אמו הנוספת של הקטין, ותירשם כאם נוספת במרשם האוכלוסין. התובעות 1 ו-2, בזוגיות מזה כ-11 שנים, חולקות משק בית משותף ונושאות תעודת זוגיות מטעם "משפחה חדשה". בתקופת החיים המשותפים הרתה התובעת 1 באמצעות תרומת זרע מתורם אנונימי שנבחר על ידי התובעות יחד. מאז שנולד הקטין התובעות משמשות לו כשתי אימהות לכל דבר ועניין. המשיב הותיר את ההכרעה בשאלת הצורך בעריכת תסקיר בנסיבות מקרה זה לשיקול דעת ביהמ"ש.

הכרעת הדין: ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את הבקשה וכתב: "מתן צו הורות כאמור מקבע את המצב הקיים למעשה ועולה בקנה אחד עם טובתו של הקטין. ניכר כי התובעת 2 משמשת לקטין כאם ומביעה רצון וכוונה אמיתית ליחסי הורות ולקבל על עצמה חובות הוריות. התובעות היו שותפות לאורך כל תהליך ההפריה, ההיריון והלידה והן שותפות להורות על הקטין בכל דבר ועניין. בנסיבות אלו לא נמצא צורך בקבלת תסקיר שכן הדבר עלול להאריך ולסרבל את ההליך שלא לצורך ובנוסף להגביר את העומס המוטל ממילא על השירות למען הילד".

שנת פרסום: 2016
קבצים: