פסיקה

תמ"ש 18565-12-17 רג'ואן ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט בפתח תקווה העניק לבנות זוג צו הורות עובר ללידת ילדן.

עובדות המקרה: המבקשות, בנות זוג שילדן עתיד להיוולד בחודש פברואר 2018, מבקשות כי גם האם שלא תלד את התינוק תוכל להירשם כאמו במשרד הפנים, מיד לאחר הלידה.

הכרעת הדין: בית המשפט נעתר לבקשת האמהות. בפסק דין המבוסס בחלקו הגדול על פסק הדין בעניין סול קובע כי התנאים למתן צו הורות עובר ללידה הינם אותם התנאים המנויים בעניין סול, וכי בהתקיימן - אין מניעה להעניק צו זה. כך, קובעת השופטת גרינוולד-רנד כי בנות הזוג מקייומת קשר זוגי עמוק, הקטין נהרה בהחלטה משותפת ובהליך משותף ולכן עקרון טובת הילד מצדיק את מתן צו ההורות. "הן שתיהן ראויות להיקרא "אמא" בפי הקטין, מרגע היוולדו, כמו גם זכאיות כי מדינת ישראל תכיר בהן ככאלה." כתבה השופטת והוסיפה כי עקרון טובת הילד מכתיב צו הורות מעין זה. "משפחות חד מיניות הן חזון נפרץ ומבורך, שאין מקום להערים עליהן קשיים נוספים".

שנת פרסום: 2018
קבצים: