פסיקה

תמ"ש 1677-01-18 פלונית ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בית המשפט לענייני משפחה העניק צו הורות פיסקתי לבנות זוג נשואות, אזרחיות ישראל ותושבות אוסטריה אשר הביאו לעולם זוג תאומים, חרף התנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה.

עובדות המקרה:
המבקשות, בנות זוג נשואות אשר הביאו לעולם זוג תואמים, עתרו לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה לטובת מתן צו הורות פסיקתי אשר יכיר בהורותה של האם הלא ביולוגית ביחס לתאומים. בנות הזוג הינן אזרחיות ישראליות, אולם הן תושבות אוסטריה ולדעת היועמ"ש תושבות בישראל הינה תנאי למתן צו הורות פסיקתי.

הכרעת הדין:
השופטת יוכבד גרינוולד – רנד קיבלה את התביעה והורתה על מתן צו הורות פיסקתי. השופטת קבעה כי הזכות לכבוד האדם חובקת בתוכה גם את זכותו של האדם למשפחה ולהורות, ותחולתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינה מוגבלת לתושבי ישראל בלבד. השופטת הוסיפה כי טובת הקטינים היא שיהיו להם שני הורים בחייהם, לא רק בפועל, אלא גם מבחינה רשמית ורישומית. השופטת ציינה כי אי מתן צו הורות במקרה הנדון, יעמיד את המבקשות במצב נחות לעומת זוגות הטרוסקסואליים, וכי השוני בין משפחות הנמנות על קהילת הלהט"ב לבין משפחות הטרוסקסואליות אינו "שוני רלוונטי" המצדיק הפעלת נהלים שונים לכל אחת מהן. עוד נקבע כי אין להשליך מסוגיית התושבות של המבקשות על מתן צו ההורות, שכן ליבתה של סוגיות צו ההורות הוא הקשר ההורי שבין המבקשות לקטינים, הא ותו לא.

שנת פרסום: 2018