פסיקה

תמ"ש 13356-11-17 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי מיום הלידה בעבור זוג נשים ביחס לילדיהן הלא ביולוגים, זאת בזמן שהבן הבכור של הזוג הינו כבר בגיר.

עובדות המקרה: זוג נשים מנהלות מערכת יחסים זוגית מזה 22 שנה במהלכן, כל אחת מהן הביאה ילד לעולם באמצעות אותו תורם הזרע. הזוג והילדים חיים יחד כמשפחה לאורך אותן שנים. אולם, הקשר ההורי בין האמהות לבין ילדיהן הלא ביולוגים לא הוסדר מעולם מבחינה משפטית. זאת למעט הוצאת צווי אפוטרופסות כך שכל אחת מבנות הזוג התמנתה כאפוטרופוס לילדה הלא ביולוגי. בלחץ הילדים, עתרו בנות זוג לבית המשפט על מנת שזה יורה על מתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי מיום הלידה, ללא תסקיר סעד, אשר יאפשר את רישום כל אחת מבנות הזוג כהורה נוסף של ילדה הלא ביולוגי. זאת כאשר הבן הבכור של בנות הזוג הינו כבר בגיר. עוד ביקשו כי ינתן צו המצהיר על קשרי אחאות בין הילדים.

הכרעת הדין: השופטת קבעה שלהצהרה על קשרי אחאות אין משמעות משפטית ממשית ונמנעה מהצהרה שכזאת. מנגד, השופטת קיבלה את טענת הזוג כי העיתוי המאוחר בו הגישו הבקשה למתן צווי הורות נבע מהעובדה שבזמן שהזוג הביא את ילדיהן לעולם לא ניתן היה לעתור לקבלת צווים מסוג זה. השופטת הוסיפה כי המבקשות פעלו בדרך היחידה שהייתה לרשותן עד כה להסדרת היחסים המשפטיים והיא צווי אפוטרופסות. זאת מאחר שראו בהליך האימוץ כמפלה ולכן לא פעלו להסדרת המעמד בדרך זו. השופטת ציינה שבית המשפט אינו כבול לעמדתו העקרונית של היועמ"ש לפיה תביעה למתן צו הורות צריכה להיות מוגשת תוך 90 ימים מיום הלידה. השופטת דחתה את טענת המדינה לפיה יש להשהות את ההחלטה במקרה דנן עד לגיבוש עמדה סופית של היועמ"ש בדבר צווי הורות פסיקתיים, מהסיבה שמדובר בהשהיה עד למועד בלתי ידוע. השופטת התבססה על פסק הדין בעניין סול על מנת לקבוע שבמקרה זה ניתן להחיל צו הורות רטרואקטיבי למן הלידה והוסיפה שאין מחלוקת שטובת הילדים היא שצו ההורות יחול מיום הלידה למפרע. עוד קבעה השופטת שצווי הורות הינם דקלרטיבים ולא קונסטיטוטיבים, כלומר, צווי ההורות אינם מכוננים את יחסי ההורות אלא כל מטרתם היא להסדיר מבחינה משפטית מצב שקיים ממילא בפועל. השופטת הוסיפה שאין כל שוני רלוונטי בין משפחות להט"ביות לבין משפחות הטרוסקסואליות אשר יצדיק שכאשר מדובר במשפחות להט"ביות, צו ההורות לא יחול למפרע מרגע הלידה.