פסיקה

תמ"ש 10261-02-18 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי כבר במהלך ההיריון למען הכרה בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של הקטין מרגע שייוולד.

עובדות המקרה: בנות זוג מזה 12 שנים להן תעודת זוגיות מ"משפחה חדשה" ובת משותפת, עתרו, לאחר שאחת מהן נכנסה להריון, בבקשה למתן צו הורות פסיקתי בעבור בת הזוג השנייה על מנת לעגן את זכויותיה וחובותיה כלפי הקטין שעתיד להיוולד כבר מרגע הלידה.

הכרעת הדין:
השופטת גולן-תבורי קיבלה את הבקשה והורתה על מתן צו הורות פסיקתי מרגע הלידה. השופטת נימקה את החלטתה בכך שבנות הזוג מנהלות מערכת יחסים זוגית מזה מספר שנים ולהן בת משותפת אשר בנוגע אליה כבר ניתן צו הורות. השופטת קבעה שיש להשוות את מצבן של המבקשות למצבם של זוגות הטרוסקסואליים. עוד ציינה השופטת כי סעיף 3(ב) לחוק הירושה התשכ"ח-1965 קובע שעובר זכאי לרשת את הורהו גם אם נפטר בטרם לידתו, ומכאן שאם לא יינתן הצו, ככל שיארע דבר מה לאם הלא ביולוגית טרם הלידה, לא יוכל הרך הילוד לרשת אותה. השופטת קבעה שהעתרות לבקשת הזוג עולה בקנה אחד עם טובתו של הקטין שעתיד להיוולד.