פסיקה

תמש (ת"א) 57149-10-17 - פ' ב' ג' נ' היועץ המשפטי לממשלה

ביהמ״ש לענייני משפחה העניק צו אחאות בין שלוש בנות שנולדו בפונדקאות וחולקות מטען גנטי משותף באמצעות ביציות של אותה התורמת. ביהמ״ש פסק כי בכל מקרה שבו ניתנו צווי הורות אף ללא קשר ביולוגי נוצרים קשרי אחאות בין הילדים באותו התא המשפחתי.

עובדות המקרה: התובעים הם בני זוג מאותו מין שניתן בעניינם צו אימוץ וצו הורות פסיקתי לבנות שנולדו בפונדקאות במדינות שונות, מאותה תרומת ביציות. המדינה הביעה התנגדות למתן פסק דין הקובע אחאות בין הבנות בגין שלושה טעמים: בגין דין שונה החל על הבנות, כאשר דין מקומי שונה עשוי להשפיע על מעמדה של הפונדקאית ביחס לבנות, בגין הנקבע בחוק הפונדקאות לפיו במסגרת ההליך מתנתק כל קשר הורי-משפטי בין תורמת הביציות לבנות ומשכך לא ניתן לקבוע כל קשר אחר בין הבנות מושא ההליך - אף לא קשר של אחאות, ובגין העובדה כי אין בנמצא כל עיגון משפטי אשר מכוחו ניתן להכריז על קשרי אחאות. עם זאת, המדינה טענה כי לאחר שביהמ"ש כונן את יחסי ההורות, והקטינות רשומות במרשם האוכלוסין כבנות של התובעים, אזי הן מוכרות כבנותיהם לכל דבר ועניין.

הכרעת הדין: ביהמ"ש קיבל את העתירה ופסק כי קיימים קשרי אחאות הן מבחינה גנטית והן מבחינה משפטית בין שלוש הבנות. נקבע כי קשרי האחאות נוצרו תחילה על סמך זהות ה-DNA של תורמת הביציות המשותפת לשלושת הבנות. בנוסף, נקבע כי בכל מצב שבו ניתנו צווי הורות, אף ללא קשר לזהות ה-DNA, נוצרים קשרי אחאות בין ילדים באותו התא המשפחתי.

שנת פרסום: 2020