פסיקה

תמ"ש (ת"א) 49/97 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה

נדחתה בקשתן של בנות-זוג לאמץ זו את ילדיה של זו

עובדות המקרה: בית המשפט לענייני משפחה ברמת-גן התבקש להעניק לכל אחת מהמבקשות, בנות-זוג המקיימות חיים משותפים, צו אימוץ ביחס לצאצאי רעותה. היועץ המשפטי לממשלה ביקש לדחות על הסף את בקשות האימוץ, בטענה שהחוק אינו מאפשר להיעתר להן, אולם הציע שכל אחד מבנות-הזוג תמונה כאפוטרופא נוספת לילדי זוגתה. בעקבות הצעה זו בנות-הזוג הגישו בקשה כאמור ומונו כאפוטרופסיות נוספות, זו על ילדיה של זו. אולם הן עדיין עומדות על בקשתן למתן צווי אימוץ.

ההכרעה המשפטית: הבקשה נדחתה. בית המשפט פסק כי "לא ניתן, כלל ועיקר, באיצטלה של אימוץ ע"י יחיד ליתן, למעשה, גושפנקא למערכת דו-הורית." עוד הוער כי בנות-הזוג "מבקשות לעקוף את רישת סעיף 3 לחוק האימוץ שעניינו אימוץ על ידי 'איש ואישתו'." לפיכך בקשת האימוץ נדחתה.

*לפסק דין בערעור על ערכאה זו, ראו:
ע"מ 10/99 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה
*לפסק דין בערעור בהמשך לביהמ"ש העליון (שבו התהפכה ההכרעה וההלכה בנוגע לאימוץ), ראו:
ע"א 10280/01 טל ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה
*לפסק דין קודם בפרשה, ראו:
תמ"ש 50/97 פלוניות נ' היועמ"ש – משרד העבודה והרווחה

שנת פרסום: 1999
קבצים: