פסיקה

תמ"ש (ת"א) 18220-08-18 א.ג נ' מדינת ישראל - משרד הפנים

ביהמ"ש לענייני משפחה העניק לזוג הורים הטרוסקסואלי אפוטרופסות זמנית ביחס לתאומות אותן הביאו לעולם בהליך פונדקאות באוקראינה, מבלי שבוצעה קודם לכן בדיקה גנטית להוכחת הורותם, וזאת בניגוד ל"נוהל חו"ל" של משרד החוץ.

עובדות המקרה: בני זוג הטרוסקסואליים אשר נישאו כדת משה וישראל, ביצעו הליך פונדקאות באוקראינה במסגרתו נולדו להם תאומות. בני הזוג עתרו למתן צו הורות זמני ל60 ימים אשר יאפשר לתאומות להיכנס ישראל, ובמהלך תקופת זמן זו יבצעו בדיקת רקמות בארץ לצורך הוכחת הורתם על הקטינות. המדינה התנגדה לבקשה בטענה שעל פי "נוהל חו"ל" של משרד החוץ, יש לקחת בדיקת דם מהתאומות באוקראינה, לבדוקה בישראל, ועד לקבלת התוצאות והחלטה של ביהמ"ש לפיה מתקיימת זיקה גנטית, אין לאפשר לתאומות להיכנס לארץ.

הכרעת הדין: השופטת איריס אילוטוביץ' הכירה במבקשים כאפוטרופוסים זמניים על הקטינות והורתה למדינה לאפשר את כניסת הקטינות לישראל. ראשית, השופטת קבעה כי בסמכות ביהמ"ש לענייני משפחה לדון בתובענה זו שכן עניינה הוא הכרה בהורותם של המבקשים על התאומות, והוסיפה שההשלכות של ההכרעה במקרה דנן על המרשם ועל נוהל חו"ל הינן משניות בלבד. השופטת פסקה כי על סמך הראיות הנסיבתיות הרבות שהמבקשים הביאו ביחס להורותם על הקטינות, ניתן להכיר בזיקה ראשונית שלהם כלפיהן אשר תאפשר את ביצוע הבדיקה הגנטית בארץ. השופטת הוסיפה שמכיוון שאוקראינה אינה מכירה בקטינות כאזרחיות, גם אם יתברר שלתאומות אין זיקה גנטית להורים, בכל מקרה יתבצע הליך אימוץ תוך מדינתי והקטינות יורשו להיכנס לישראל, ולכן קבעה שהדרישה להשאירן באוקראינה עד תום הבירור איננה סבירה.

*הערת צוות המאגר: פסק הדין אמנם עוסק בזוג הטרוסקסואלי, אולם לאור חשיבות ההחלטה לזוגות חד מיניים רבים אשר מבצעים הליכי פונדקאות בחו"ל, הוחלט להעלותו למאגר.

שנת פרסום: 2018