פסיקה

תמש (ראשל"צ) 58681-06-20 - פלונית נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים - תל אביב

ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על מתן תוקף רטרואקטיבי מיום הלידה לצו הורות פסיקתי שהוענק כתשעה חודשים לאחר הלידה, לאור פסיקת בית המשפט העליון אשר האריכה את תקופת החלת התחולה.

עובדות המקרה: בקשה למתן צו הורות פסיקתי, במסגרתו פנו המבקשות לבית המשפט בחלוף כ-9 חודשים ממועד לידת הקטין להכיר במבקשת 2 כהורה נוסף של הקטין ממועד לידתו. בדיון קודם, הסכים המשיב למתן הצו אך התנגד להחלתו באופן רטרואקטיבי, וביקש לעכב את ההכרעה עד למתן פסק הדין בבע״מ 5544/18 - היועמ״ש נ׳ פלונית.

הכרעת הדין: ביהמ״ש לענייני משפחה בראשל״צ החיל את תקופת הצו רטרואקטיבית לפי התקופה שנקבעה בבע״מ 5544/18 - היועמ״ש נ׳ פלונית. אף הובהר כי ההחלטה על הרחבת התא המשפחתי אצל בני זוג מאותו המין מתגבשת עוד בטרם נוצר ההיריון בהליך משותף בו משקיעים בני הזוג יחדיו משאבים כלכליים, פיזיים ונפשיים בטרם הבאת הילד לעולם, וכי הורות של זוג בני אותו המין אינה שונה מהורות של בני זוג הטרוסקסואליים, כאשר דרישת המדינה להיאחז בנהלים דווקנים הינה דרישה הפוגעת בערך השוויון ובזכות להורות ולמשפחה של פרטים בחברה.

שנת פרסום: 2021