פסיקה

תמש (חי') 66749-01-18 נ.ח נ' פרקליטות מחוז חיפה

בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי כבר במהלך ההיריון למען הכרה בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של הקטין מרגע שייוולד

עובדות המקרה: בנות זוג מזה 10 שנים אשר נישאו ומנהלות משק בית משותף, החליטו להרחיב את התא המשפחתי ולהביא ילד לעולם באמצעות תרומת זרע. במהלך ההיריון, עתרו בנות הזוג לביהמ"ש בבקשה למתן צו הורות פסיקתי אשר יקבע שבכפוף ללידת ילוד חי, האם שאינה האם הביולוגית, תוכר גם היא כאמו של התינוק מיום הלידה.

הכרעת הדין:
השופטת הילה גורביץ שינפלד קיבלה את הבקשה והורתה על מתן צו הורות פסיקתי מרגע הלידה. השופטת ציינה שפסק הדין בעניין סול לא הגביל את סמכותו של ביהמ"ש ליתן במקרה המתאים צו הורות טרם הלידה, בכפוף ללידת ילוד חי. השופטת הוסיפה שבהתקיים הנסיבות, מתן הצו בטרם הלידה עולה בקנה אחד עם טובת הילד. לדידה, הדבר יוצר בסיס הורות שווה, המהווה גורם מחסן לקטין ולתא המשפחתי כולו. השופטת קבעה שמחובתו של ביהמ"ש, בנסיבות המתאימות, להשוות את מעמדן של בנות הזוג למעמדם של הורים אחרים הזכאים, עם יציאתם מחדר הלידה, להירשם כהורים לילוד.

שנת פרסום: 2018