פסיקה

תלה"מ 30742-01-22 ט.ס.ה.ע נ' מ.ע

השופט חייב אם אשר ביקשה להתנתק משניים מילדיה לאחר פרידתה מבת זוגה לשלם דמי טיפול לזוגתה לשעבר ולאפשר את הסדרי השהות ביחס לבתה הביולוגית

התובעת והנתבעת הן זוג פרוד, ולהן שלושה ילדים: בת בכורה שהיא בתה הביולוגית של הנתבעת, ותאומים כבני שנתיים שהם ילדיה הביולוגיים של התובעת. הורותן של השתיים הוכרה כלפי כל ילדיהן. הנתבעת אינה חפצה בכל קשר עם התאומים מרגע שנפרדו התובעת והנתבעת. לדבריה אין היא חשה כלפיהם כל רגשות אימהיים, אף שהיא רשומה כאמם. במקביל מתנהלים הליכים נוספים בין השתיים, לרבות תביעת מזונות ובירור תלונותיה של הנתבעת כלפי התובעת על אלימות. בנוסף, מסרבת הנתבעת לאפשר לתובעת להיפגש עם הבת הבכורה. השופט ארז שני מציין כי התנהגותה משחקת לידי אלה המתנגדים למתן זכויות הוריות לקהילת הלהט"ב. עוד הוא קובע כי התנערותה מהורותה כלפי התאומים, תוך התמקדותה בעצמה, מטילה ספק גם במסוגלותה ההורית כלפי בתה הביולוגית: אדם שיש לו את היכולת הנפשית לוותר כלאחר יד על ילדיו, גם אם הם תוצר של צו הורות פסיקתי, מעורר בנו כחברה אי נוחות וספקות לגבי רגשותיו או היעדרם. השופט הורה על מינוי אפוטרופוס לדין לשלושת הילדים, הפנה את הצדדים לבדיקת מסוגלות הורית והורה לנתבעת לשלם לתובעת דמי טיפול בסך 1,500 שקל בחודש (בנוסף לדמי מזונות ככל שייפסקו בתביעת המזונות שהגישה התובעת). במקביל הוא הסיר את הפיקוח והורה לקיים את זמני השהות בין התובעת לבין הבת הבכורה כסדרם.

שנת פרסום: 2022