חקיקה

תזכיר חוק אימוץ ילדים (תיקון מס'..) (כשירות לאמץ והתאמת מאמצים לילד), התשע"ט-2019

במסגרת התזכיר הוצע לבטל את תנאי הסף בחוק האימוץ לפיו ישנה דרישה לזוגיות של "איש ואשתו" דווקא, ובמקומה להציב דרישה לכך שככל שמדובר במבקשים שהם בני זוג, נדרש שיתקיים קשר זוגי יציב וממושך, ללא קשר לסוג הזוגיות.
שנת פרסום: 2019