פסיקה

ת"א 58502-06-15 בן נ' אגודת הלהט"בים תל אביב – 5.3.2016

לאחר שנמחקה תביעתו בשל אי יכולתו לשלם את האגרה בתיק – הוגשה בקשה נוספת של מנחם בן לפטור מאגרה

עובדות המקרה: מנחם בן הגיש תביעה נגד אגודת הלהט"ב בסך מיליון ₪, בעילה של נזקים נטענים שונים שגרמה לו, בכך שתקפה את דבריו ופרסומיו, קרה להדחתו ולהחרמתו, והביאה בפועל לפיטוריו ולאובדן פרנסתו. הוא הגיש פעמיים בקשות לפטור מאגרה. לאחר ההחלטה על מחיקת בקשתו (בשל חוסרים, פגמים ופעולות אסורות שביצע, שנבעו בין היתר מכך שהוא מייצג את עצמו במשפט ללא עו"ד) - ערער עלייה, וסדרה של החלטות בהליך הערעורי הסתיימו בדחיית בקשתו. לאחר מכן, הגיש עדכון שלפיו בעקבות זכייתו ב"פרס ראש הממשלה" אבדה זכאותו לפטור מאגרה והוא אף מעוניין לזנוח את התביעה ולפנות בנושא לאגודת הלהט"ב. יום לאחר מכן, הודיע כי ימשיך עם התביעה משום שלא קיבל תגובה מהאגודה, ובהמשך, הגיש בקשה (שלישית) לפטור מאגרה.

הכרעת הדין: בקשת הפטור נדחתה, בן ישלם לאגודת הלהט"ב הוצאות בסכום כולל של עשרת אלפים ₪ בגין כל ההליכים בתיק עד כה ולאחר שגרם לה לטרחה עצומה ורבת זמן (לשון פסק הדין). נקבע כי התובע (בן) ביקש מביהמ"ש לקבוע קביעה אבסורדית ולא הגיונית שלפיה זכייה בפרס בשווי 56 אלף ₪ לא השפיעה על מצבו הכלכלי. מדברי בן, נראה שגם לו עצמו ברור היה שאין סיכוי סביר שבקשתו תתקבל, ולכן עשה מאמץ גלוי לייתר את הגשתה ואף ניסה לגרום לדחייתה על הסף. דבריו של בן לפיהם כספי הפרס נבלעו במסגרת החזר חובותיו וצרכיו השוטפים אינם מקובלים, שכן אסור לו לבצע העדפת נושים שכזו ולצפות מהמדינה והציבור לוותר לו על תשלום אגרה. בחינת מכלול הנתונים שהציג בן מלמדת שגם בנפרד מהפרס, השתפר מצבו הכלכלי. הוא, בנוסף, הגיש תצהיר בלתי חוקי לתמיכה בבקשה. המסקנה המצערת היא שבן הימר על הליך משפטי חסר סיכוי, הליך טקטי שמטרתו הייתה למנוע את חיובו בהוצאות העבר שנקבעו - תוך שהוא אומר דברים והיפוכם באותו מסמך.

לפסק דין קודם בפרשה זו, ראו:
ת"א 58502-06-15 בן נ' אגודת הלהט"בים תל אביב - 26.9.2015

שנת פרסום: 2016