פסיקה

ת.א. 56381/00 איתן דרור נ' דן ברק

בקשה מצד שני גברים לביטול הסכם ביניהם, שלטענתם, היה עסקי במהותו

עובדות המקרה: שני חברים יצאו לדרך עסקית משותפת (כך נטען). בהמשך, הם תכננו לנהל חיים משותפים. בכתב התביעה שהוגש לביהמ"ש, נטען כי הסכם לחיים משותפים שנכרת בין הצדדים ביום 10.1.91 לא נכנס לתוקף, והצדדים מעולם לא פעלו על-פיו. לכן, ביהמ"ש התבקש לבטל את ההסכם.

ההכרעה המשפטית: בימ"ש השלום קבע כי מדובר, לאמיתו של דבר, בהסכם בין בני-זוג ולא בין שותפים עסקיים (כעולה מן המבוא להסכם, שבו נכתב במפורש כי הצדדים "רואים עצמם כבני זוג לכל דבר ועניין החל משנת 1978"). משכך, אין לביהמ"ש השלום סמכות לדון בתיק, והוא הורה להעבירו לביהמ"ש לענייני משפחה ברמת-גן (שמוסמך לדון בסכסוכים בין בני משפחה, לרבות בני-זוג הידועים בציבור).

שנת פרסום: 2000
קבצים: