פסיקה

ת"א 30903-01-21 פלונית נ' גני הצבי

הסכם פשרה נערך בין זוג נשים לבין גן אירועים שסירב לארח את חתונתן. להסכם הפשרה ניתן תוקף של פסק דין.

במסגרת הסכם הפשרה תשלם הנתבעת לתובעות 80,000 ש"ח, התביעה תסולק וכל צד יישא בהוצאותיו.

שנת פרסום: 2022