פסיקה

ת"א 165592-09 רוט ואח' נ' טיים אאוט (מגזין) ישראל בע"מ ואח'

תביעה בגין פגיעה בפרטיות ולשון הרע בשל פרסום תמונה של התובעים במסגרת כתבה על מסיבה המיועדת לקהילה הגאה

עובדות המקרה: התובעים הגישו כנגד הנתבעים תביעה כספית בגין טענות לפרסום לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בכתב התביעה נטען, כי הנתבעים פרסמו במסגרת גיליון של שבועון כתבה אודות מסיבה שתיוחד ל"קהילת ההומו-לסבית" ובתמונה אשר צורפה לכתבה נראים בצורה ברורה גם התובעים כשהם מבלים במועדון. התובעים לא צולמו במועדון באירוע השקת מערך המסיבות נשוא הכתבה ואף לא צולמו במסיבה אחרת שהשתייכה לאותו "ליין גייז" שנוהל על-ידי המארגנים, אלא התובעים צולמו במסיבה רגילה שנערכה במועדון – שלא היה לה כל קשר ישיר או עקיף ל"מסיבת גייז" (כלשון פסק-הדין). מנגד, הנתבעים טענו כי אין לאפשר מצב שבו ייחוס נטייה מינית לאדם יהווה דבר לשון הרע.

ההכרעה המשפטית: כאשר מאן דהוא מפרסם על אדם כי הוא בעל נטייה מינית "שונה מנטייתו הטבעית" אזי מדובר בפרסום לשון הרע כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע. ביהמ"ש אמנם מוסיף ומעיר כי "אין בפסיקה זו משום שימור זיהוי ההומוסקסואליות עם בושה וחוסר הדרת כבוד," אולם הוא מדגיש כי "הרצון להחדיר בציבור ערכים מסוימים אינו יכול לבוא על חשבון אנשים, אשר מוצאים עצמם נפגעים משיוכם לבעלי נטייה מינית שונה מנטייתם האמיתית, והם עצמם לא התנדבו להירתם למלחמת החדרת ערכים כלשהי. התובעים, כאמור, לא צריכים להסכים עם שיוכם לאורח חיים שהוא אינו אורח חייהם ולא תואם את דרך הבילוי שלהם."

שנת פרסום: 2011
קבצים: